گروه عربی منطقه13 http://arabic13.mihanblog.com 2018-02-23T09:12:56+01:00 text/html 2017-05-02T05:06:02+01:00 arabic13.mihanblog.com امیرپاشایی تبریک http://arabic13.mihanblog.com/post/107 <div align="center"><font size="4"><b><font size="3"><br><br></font></b></font><div align="center"><font size="4"><b><font size="3"><span style="background-color: rgb(255, 204, 255);">در چنین روزی سلامت می کنم</span></font></b></font><font size="3"><b><span style="background-color: rgb(255, 204, 255);"></span></b></font><br><font size="3"><b><span style="background-color: rgb(255, 204, 255);"></span></b></font><br><div><font size="3"><b><span style="background-color: rgb(255, 204, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </span>شاخه های گل نثارت می کنم </span></b></font><br></div><font size="3"><b><span style="background-color: rgb(255, 204, 255);"></span></b></font><br><div><font size="3"><b><span style="background-color: rgb(255, 204, 255);">شاخه های گل ندارد قابلی </span></b></font><br></div><font size="3"><b><span style="background-color: rgb(255, 204, 255);"></span></b></font></div><div align="center"><font size="3"><b><span style="background-color: rgb(255, 204, 255);"></span></b></font><br><font size="3"><b><span style="background-color: rgb(255, 204, 255);"></span></b></font></div><div align="right"><div align="center"><font size="3"><b><span style="background-color: rgb(255, 204, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; </span>صد گلستان فرش راهت می کنم</span></b></font><br></div><div align="center"><font size="3"><b><span style="background-color: rgb(255, 204, 255);"></span></b></font><br><font size="3"><b><span style="background-color: rgb(255, 204, 255);">معلم عزیز روزت مبارک<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></span></b></font></div></div></div> text/html 2017-05-02T04:50:11+01:00 arabic13.mihanblog.com امیرپاشایی پاورپوینت درس 6 عربی دهم http://arabic13.mihanblog.com/post/105 <div align="center"><b><br><br><br><br><font size="3"><span style="background-color: rgb(204, 204, 255);">پاورپوینت درس 6 عربی دهم<br><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8293730800/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8F_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%91%D8%A7%D8%AF%D9%90%D8%B3%D9%8F.pptx.html" target="" title="عربی دهم">دریافت فایل</a><br></span></font></b></div> text/html 2017-04-04T05:40:40+01:00 arabic13.mihanblog.com امیرپاشایی اعلام اسامی نفرات برتر طراحی سوالات استاندارد پایه دهم http://arabic13.mihanblog.com/post/104 <P align=center><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ccffff" size=2></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P align=center><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ccffff" size=2></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P align=center><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ccffff" size=2>اعلام اسامی نفرات برتر طراحی سوالات استاندارد پایه دهم</FONT></STRONG></P><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ccffff" size=2><A title="اسامی همکاران برتر طراحی سوال" href="http://s8.picofile.com/file/8291082576/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C.pdf.html" target=""> <P align=center><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ccffff" size=2>دریافت فایل</FONT></STRONG></P></A></FONT></STRONG> text/html 2017-01-24T09:06:15+01:00 arabic13.mihanblog.com امیرپاشایی نکاتی پیرامون ترجمه افعال عربی http://arabic13.mihanblog.com/post/102 <div align="center"><span style="background-color: rgb(204, 204, 255);"><font size="3"><b><br><br><br><a href="http://s1.picofile.com/d/7610630642/33ca8752-de94-47e5-862d-f48081eb5b72/Jozveh_Arabi.rar" target="" title="">نکاتی پیرامون ترجمه افعال عربی</a></b></font></span></div> text/html 2017-01-23T09:14:51+01:00 arabic13.mihanblog.com امیرپاشایی سخنان استاد علامه دكتر اباذر عباچی در باره شیوه نوین نگارش كتابهای عربی http://arabic13.mihanblog.com/post/103 <br><div align="center"><font size="2"><b><br><br><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp; سخنان استاد علامه دكتر اباذر عباچی&nbsp; در باره<br><br></span></b></font></div><div align="center"><font size="2"><b><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;شیوه نوین نگارش كتابهای عربی</span><br></b></font></div> text/html 2017-01-06T15:34:32+01:00 arabic13.mihanblog.com امیرپاشایی 123 http://arabic13.mihanblog.com/post/100 <br><div align="center"><br><br><img src="http://www.gammoallem.ir/public/album_photo/9f/46/4659_aa0b.jpg?c=d408" id="media_photo"><br></div> text/html 2017-01-05T10:00:57+01:00 arabic13.mihanblog.com امیرپاشایی بارم بندی سوالات امتحانی http://arabic13.mihanblog.com/post/99 <font size="4"><b><br><br><br><br></b></font><div align="center"><font size="4"><b><a href="http://s9.picofile.com/file/8281464268/Barem_dabirestan_94_95.pdf.html" target="" title="بارم بندی">بارم بندی سوالات امتحانی</a><br><br><br></b></font></div><font size="4"><b> </b></font> text/html 2016-12-30T10:14:20+01:00 arabic13.mihanblog.com امیرپاشایی کلینیک مجازی پرسش و پاسخ سوالات عربی متوسطه http://arabic13.mihanblog.com/post/57 <b><br><font size="3"><br></font></b><div align="center"><b><font size="3"><span style="background-color: rgb(51, 255, 255);">کلینیک مجازی پرسش و پاسخ سوالات عربی متوسطه</span><br>&nbsp;<br><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);">همکاران محترم عربی لطفا سوالات آموزشی<br>&nbsp;<br>خود را در قسمت نظرسنجی بنویسید</span><br></font></b></div><b> </b> text/html 2016-12-25T08:48:47+01:00 arabic13.mihanblog.com امیرپاشایی آموزش تایپ سوالات امتحانی http://arabic13.mihanblog.com/post/101 <div align="center"><span style="background-color: rgb(255, 255, 153);"><font size="3"><b><br><br><br>آموزش تایپ سوالات امتحانی<br><br><a href="http://s2.picofile.com/file/8283617134/Amoaesh_Taype_Soalat_Emtehani.pdf.html" target="" title="تایپ سوالات امتحانی">دانلود فایل</a><br></b></font></span></div> text/html 2016-12-10T06:50:57+01:00 arabic13.mihanblog.com امیرپاشایی بارم بندی عربی http://arabic13.mihanblog.com/post/98 <br><br><div align="center"><font size="3"><b><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><a href="http://s8.picofile.com/file/8278481826/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%85_%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%AF%D9%87%D9%85.pdf.html" target="" title="عربی دهم">بارم بندی کتاب عربی دهم</a><br><br><br><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8278482050/%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C_%D9%80_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%80_%D9%86%D9%87%D8%A7.pdf.html" target="" title="عربی 3 و 4"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 204, 255);">بارم بندی عربی پایه سوم وچهارم<br></span></span></a></span><br><br><br><br><br></b></font><br><br><br><br></div> text/html 2016-12-05T09:32:29+01:00 arabic13.mihanblog.com امیرپاشایی انیمیشن فعل امر مجرد و مزید http://arabic13.mihanblog.com/post/97 <br><br><a href="http://s9.picofile.com/d/8275620292/b797eb2a-eadb-4911-9f92-ef58c7d4cb66/%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D9%87%D8%AC%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D9%85%D8%B1_%D9%85%D8%B2%DB%8C%D8%AF_%D9%88_%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF.mov" target="" title="دانلود انیمیشن"><br><div align="center"><font size="3"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">فیلم آموزشی فعل امر ثلاثی مزید<br><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/96.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"><br><br></font></b></font></div></a><br><div align="center"><font size="3"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></div> text/html 2016-11-22T11:03:49+01:00 arabic13.mihanblog.com امیرپاشایی : اعلام اسامی طراحان برتر سوالات درس عربی خرداد ماه 94 http://arabic13.mihanblog.com/post/96 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <div align="center"> <table class="MsoTableGrid" dir="rtl" style="margin-left: -168.3pt; border-collapse: collapse; border: medium none;" height="271" width="737" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes"> <td style="width:34.35pt;border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#F2F2F2;mso-background-themecolor: background1;mso-background-themeshade:242;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" width="46" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 115%" align="center"><b><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Titr&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">ردیف</span></b></p> </td> <td style="width:163.0pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-right:none;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;background:#F2F2F2;mso-background-themecolor:background1; mso-background-themeshade:242;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" width="217" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 115%" align="center"><b><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Titr&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">نام دبیر</span></b></p> </td> <td style="width:113.4pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-right:none;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;background:#F2F2F2;mso-background-themecolor:background1; mso-background-themeshade:242;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" width="151" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 115%" align="center"><b><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Titr&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">نام واحد آموزشی</span></b></p> </td> <td style="width:126.65pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-right:none;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;background:#F2F2F2;mso-background-themecolor:background1; mso-background-themeshade:242;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" width="169" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 115%" align="center"><b><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Titr&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">پایه تحصیلی</span></b></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:1"> <td style="width:34.35pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" width="46" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 115%" align="center"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:15.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>1</span></b></p> </td> <td style="width:163.0pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" width="217" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 115%" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Titr&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">خانم مولود بهرامی</span></b></p> </td> <td style="width:113.4pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" width="151" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 115%" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Titr&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">هفده شهریور</span></b></p> </td> <td style="width:126.65pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" width="169" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 115%" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Titr&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">دوم انسانی</span></b></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:2"> <td style="width:34.35pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; background:#F2F2F2;mso-background-themecolor:background1;mso-background-themeshade: 242;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" width="46" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 115%" align="center"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:15.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>2</span></b></p> </td> <td style="width:163.0pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#F2F2F2;mso-background-themecolor: background1;mso-background-themeshade:242;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" width="217" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 115%" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Titr&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">خانم زهرا حاج میرزا رضایی</span></b></p> </td> <td style="width:113.4pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#F2F2F2;mso-background-themecolor: background1;mso-background-themeshade:242;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" width="151" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: -2.85pt;margin-bottom:0in;margin-left:-2.85pt;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:115%" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">طلیعه شاهد</span></b></p> </td> <td style="width:126.65pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#F2F2F2;mso-background-themecolor: background1;mso-background-themeshade:242;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" width="169" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 115%" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Titr&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">دوم انسانی</span></b></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:3"> <td style="width:34.35pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" width="46" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 115%" align="center"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:15.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>3</span></b></p> </td> <td style="width:163.0pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" width="217" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 115%" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Titr&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">خانم نزهت الزمان ادیب پور</span></b></p> </td> <td style="width:113.4pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" width="151" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: -2.85pt;margin-bottom:0in;margin-left:-2.85pt;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:115%" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">شهید شرافت</span></b></p> </td> <td style="width:126.65pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" width="169" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 115%" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Titr&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">دوم انسانی</span></b></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:4"> <td style="width:34.35pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; background:#F2F2F2;mso-background-themecolor:background1;mso-background-themeshade: 242;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" width="46" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 115%" align="center"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:15.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>4</span></b></p> </td> <td style="width:163.0pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#F2F2F2;mso-background-themecolor: background1;mso-background-themeshade:242;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" width="217" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 115%" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Titr&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">خانم نرجس ظهرابی</span></b></p> </td> <td style="width:113.4pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#F2F2F2;mso-background-themecolor: background1;mso-background-themeshade:242;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" width="151" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 115%" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Titr&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">فرهنگ</span></b></p> </td> <td style="width:126.65pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#F2F2F2;mso-background-themecolor: background1;mso-background-themeshade:242;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" width="169" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 115%" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Titr&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">دوم <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>انسانی</span></b></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:5"> <td style="width:34.35pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; background:white;mso-background-themecolor:background1;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" width="46" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 115%" align="center"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:15.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>5</span></b></p> </td> <td style="width:163.0pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:white;mso-background-themecolor: background1;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" width="217" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 115%" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Titr&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">خانم نرگس شیرنگی</span></b></p> </td> <td style="width:113.4pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:white;mso-background-themecolor: background1;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" width="151" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 115%" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Titr&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">زهرای اطهر(س)</span></b></p> </td> <td style="width:126.65pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:white;mso-background-themecolor: background1;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" width="169" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 115%" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Titr&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">دوم تجربی - ریاضی</span></b></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:6"> <td style="width:34.35pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; background:#F2F2F2;mso-background-themecolor:background1;mso-background-themeshade: 242;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" width="46" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 115%" align="center"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:15.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>6</span></b></p> </td> <td style="width:163.0pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#F2F2F2;mso-background-themecolor: background1;mso-background-themeshade:242;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" width="217" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 115%" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Titr&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">خانم کتایون حمدی</span></b></p> </td> <td style="width:113.4pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#F2F2F2;mso-background-themecolor: background1;mso-background-themeshade:242;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" width="151" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 115%" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Titr&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">زینبیه</span></b></p> </td> <td style="width:126.65pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#F2F2F2;mso-background-themecolor: background1;mso-background-themeshade:242;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" width="169" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 115%" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Titr&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">دوم تجربی - ریاضی</span></b></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:7"> <td style="width:34.35pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; background:white;mso-background-themecolor:background1;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" width="46" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 115%" align="center"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:15.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>7</span></b></p> </td> <td style="width:163.0pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:white;mso-background-themecolor: background1;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" width="217" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 115%" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Titr&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">خانم حکیمه سادات بنی حسینی</span></b></p> </td> <td style="width:113.4pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:white;mso-background-themecolor: background1;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" width="151" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 115%" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Titr&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">فرزانگان</span></b></p> </td> <td style="width:126.65pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:white;mso-background-themecolor: background1;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" width="169" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 115%" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Titr&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">دوم تجربی - ریاضی</span></b></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:8"> <td style="width:34.35pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; background:#F2F2F2;mso-background-themecolor:background1;mso-background-themeshade: 242;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" width="46" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 115%" align="center"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:15.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>8</span></b></p> </td> <td style="width:163.0pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#F2F2F2;mso-background-themecolor: background1;mso-background-themeshade:242;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" width="217" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 115%" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Titr&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">خانم رزا مجیدی</span></b></p> </td> <td style="width:113.4pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#F2F2F2;mso-background-themecolor: background1;mso-background-themeshade:242;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" width="151" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 115%" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Titr&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">هفت تیر</span></b></p> </td> <td style="width:126.65pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#F2F2F2;mso-background-themecolor: background1;mso-background-themeshade:242;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" width="169" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 115%" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Titr&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">دوم تجربی - ریاضی</span></b></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:9;mso-yfti-lastrow:yes"> <td style="width:34.35pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; background:white;mso-background-themecolor:background1;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" width="46" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 115%" align="center"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:15.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>9</span></b></p> </td> <td style="width:163.0pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:white;mso-background-themecolor: background1;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" width="217" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 115%" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Titr&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">آقای مجتبی اسدی پور</span></b></p> </td> <td style="width:113.4pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:white;mso-background-themecolor: background1;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" width="151" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 115%" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Titr&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">شهید مطهری</span></b></p> </td> <td style="width:126.65pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:white;mso-background-themecolor: background1;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt" width="169" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 115%" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Titr&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">دوم تجربی - ریاضی</span></b></p> </td> </tr> </tbody></table> </div> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Table Grid"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-unhide:no; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; text-align:right; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-bidi-language:FA;} </style> <![endif]--> text/html 2016-11-07T06:44:05+01:00 arabic13.mihanblog.com امیرپاشایی کتاب راهنمای معلم عربی پایه دهم http://arabic13.mihanblog.com/post/90 <br><br><div align="center"><br><font size="3"><b><span style="background-color: rgb(255, 204, 255);"><a href="http://s9.picofile.com/file/8273736976/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%DB%8C_%D8%AF%D9%87%D9%85.pdf.html" target="" title="راهنمای معلم عربی دهم">دانلود کتاب راهنمای عربی پایه دهم</a></span></b></font><br></div> text/html 2016-10-31T09:50:40+01:00 arabic13.mihanblog.com امیرپاشایی همایش کتب جدیدالتالیف عربی http://arabic13.mihanblog.com/post/89 <br><br><div align="center"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><b><font size="2"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8273132400/photo_2016_11_02_14_38_13.jpgundefined" alt="برنامه همایش" vspace="0" hspace="NaN" border="NaN" align="bottom"></font><br><br></b></span></div> text/html 2016-10-24T11:43:37+01:00 arabic13.mihanblog.com امیرپاشایی ضمن خدمت عربی http://arabic13.mihanblog.com/post/86 <br><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);">سومین جلسه ضمن خدمت کتب جدید التالیف عربی <br><br><br>روز بنج شنبه&nbsp; 95/8/13ساعت8/30 الی 13&nbsp; <br><br><br>با حضور جناب استاد "محمد جال" <br><br><br>برگزار خواهد شد.</span></b></font><br></div>